VA & Moneypenny

By In de Media

In de media - moneypenny

 

 

 

 

 

 

Moneypenny heeft altijd al een lens gebroken voor de Virtual Assistant. En met het in leven roepen van de VA Award heeft zij het Virtual Assistant extra in het zonlicht gezet.

 

Na het winnen van de award heeft dus ook Moneypenny op haar website een blog hieraan gewaagd, waarbij het interview de basis vormde. Lee het het interview.

Marianne Sturman (eigenaar Moneypenny): grondlegger voor de VA Award

pdf-icon

 

 

 

×